Published: 2/6/2019 12:38:40 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SealWacs AB: Sealwacs sensor är i behov av fortsatt utprovning hos användarna

Sensortillverkaren Sealwacs har tidigare meddelat att bolaget anpassat sensor och larmsystem till användarnas, tillverkare av plastpåsar på rulle, processer, hos ett antal av landets ledande plastpåstillverkare. Höstens utprovning har dock visat att det fortfarande återstår en del anpassning innan systemet ger avsedd effekt. Det fortsatta arbetet kommer att kunna göras till reducerade kostnader, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Sealwacs sensor har nu varit installerad och i funktion i löpande produktion hos en tillverkare av plastpåsar på rulle under hela hösten 2018. Tillverkaren har för tillfället fokus på helt andra produktionsfaktorer och av den anledningen har det ännu inte funnit utrymme att diskutera ett kommersiellt avtal.

Hos en annan tillverkare har anpassningen tagit längre tid och ännu inte lett fram till en felfri funktion, eftersom man där har mer återvunnet material i produkterna. Ett problem som visat sig svårt att lösa är det frekventa bytet av material och inställningar i produktionslinjen.

En förutsättning för att tillverkarna ska ha nytta av Sealwacs sensor är att de håller sig till relativt likartade produktionsförutsättningar i de linjer man använder sensorn.

Sealwacs styrelse konstaterar att det fortfarande återstår en del insatser innan bolaget har bevisat nyttan och därigenom lyckas förmå tillverkaren att lägga om sina produktionsrutiner.
På utvecklingssidan finjusteras systemet nu för relativt rena plastmaterial. I övrigt återstår inte så mycket mer att göra förrän metoden uppnått en god acceptans hos tillverkarna. I nuläget måste bolaget fokusera på marknaden för relativt rena plaster och den är givetvis mindre än totalmarknaden.

Det fortsatta arbetet kommer att gå vidare med lägre likviditetsförbrukning och främst fokusera mot att identifiera de produktionsförändringar som är möjliga att uppnå hos tillverkarna, i syfte att på ett verkligt sätt kunna demonstrera nyttan med en sensor som kontrollerar svetskvaliteten i realtid.

Read more about SealWacs AB