Published: 7/1/2019 3:48:45 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Tingsvalvet Fastighets AB: Tingsvalvet:s BTA handelsstoppas efter stängningen den 5 juli

Spotlight Stock Market har beslutat att handelstoppa fastighetsbolagets Tingsvalets BTA, betalda tecknade aktier efter handelns stängning den 5 juli. Första dag för handel i Tingsvalvet:s BTA var den 14 juni. Handeln i Tingsvalvet har initialt skett med BTA då bolagets nyemitterade stamaktier inte var registrerade hos Bolagsverket. Det framgår av ett marknadsmeddelande.

Konvertering från BTA till stamaktie sker mellan den 8 till 12 juli. Vid tidpunkten för konvertering kommer BTA att ersättas av bolagets stamaktie som då tas upp till handel på Spotlight Stock Market. Handeln med BTA kommer inte återupptas efter handelsstoppet.

Read more about Tingsvalvet Fastighets AB