Published: 7/15/2019 7:11:00 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Tingsvalvet Fastighets AB: Tingsvalvets stamaktier börjar idag handlas på Spotlight

Fastighetsbolaget Tingsvalvets stamaktie börjar handlas på Spotlight Stock Market idag den 15 juli. Aktien handlas med kortnamnet TINGS.

Bolaget har tidigare haft BTA, betalda tecknade aktier, som handlats på Spotlight mellan den 14 juni till 5 juli. BTA har nu avnoterats och konverterats till stamaktier.

Read more about Tingsvalvet Fastighets AB