News | Spotlight

Published: 8/5/2019 10:16:54 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Tingsvalvet Fastighets AB: Bidco flaggar för drygt 5 procent av aktierna i Tingsvalvet

Fastighetsbolaget Tingsvalvet meddelar att Bidco, genom Danica Pension, per den 22 juli förvärvat aktier som motsvarar ett indirekt innehav av 153 296 aktier och rösträtter. Det ger Bidco ett totalt indirekt innehav om 5,04 procent av antal aktier och röster i Tingsvalvet.

Dagen innan, den 21 juli, hade Bidco 4,7 procent av kapital och röster.

Tingsvalvet började handlas på Spotlight Stock Market den 15 juli.

Read more about Tingsvalvet Fastighets AB