Published: 9/12/2019 1:51:24 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SealWacs AB: Sealwacs får patent för övervakningssensor efter utdragen process

Sensortillverkaren Sealwacs har fått patent för en egenutvecklad sensor för realtidsövervakning av svetskvaliteten i tillverkning av plastpåsar på rulle. Ansökan lämnades in 2017 och nu meddelar svenska patentverket, PRV, att man beslutat bifalla patentansökan, enligt ett pressmeddelande.

Sealwacs avvaktade med att lämna in patentansökan till dess att bolagets utvecklingsingenjörer fattade vissa avgörande beslut beträffande teknologin. När väl konstruktionen och de tekniska alternativen hade låsts, lämnades den svenska patentansökan in till PRV.

"Utvecklingen av sensorn har krävt framtagning av helt ny teknik med verklig uppfinningshöjd, vilket givetvis har underlättat att få godkänt patent. Bolaget söker även patent på prioriterade utländska marknader", skriver bolaget.

PCT-ansökan har lämnats in, sedan tidigare.

Att anpassa och göra systemet användarvänligt, visade sig vara en större utmaning än vad bolaget hade räknat med.

"Det blev en utdragen process som tog betydligt längre tid än vad som ursprungligen var planerat men ett genombrott nåddes under våren 2019. Arbetet har nu kommit så långt att en slutlig validering av ett komplett sensorsystem kan genomföras. Planering av en sådan pågår", skriver bolaget vidare.

Read more about SealWacs AB