Published: 5/12/2020 8:57:40 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Carbiotix AB: Ökad förlust för Carbiotix

Forskningsbolaget Carbiotix redovisar en ökad förlust på en blygsam omsättning i det första kvartalet, jämfört med året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 18 463 kronor (76 069)

Rörelseresultatet blev -1,3 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet före och efter skatt var -1,4 miljoner kronor (-1,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,16 kronor (-0,26).

"Under ett kvartal som till stor del präglades av Covid-19-pandemin har Carbiotix lyckats uppnå en rad värdeskapande aktiviteter. Vi har ingått flera nya samarbeten, framgångsrikt slutfört vårt enzymutvecklingsarbete för Axos och lanserat vår nya diagnostiska plattform. Vidare har vi tagit ett viktigt kliv framåt med vår fiberingrediens Axos för att snabbare nå kommersialisering av både våra läkemedels- och prebiotiska produkter genom att först lansera en medicinsk mat innehållande Axos. Detta beslut öppnar upp för en helt ny marknad för vår prebiotika och möjliggör för en accelererad lansering av efterföljande läkemedelsprodukter i både USA och Europa", skriver vd Kristofer Cook i rapporten.


Carbiotix, Mkr Q1-2020 Q1-2019
Nettoomsättning 0 0,1
Rörelseresultat -1,3 -1,2
Resultat före skatt -1,4 -1,2
Nettoresultat -1,4 -1,2
Resultat per aktie, kronor -0,16 -0,26

Read more about Carbiotix AB