Published: 2/2/2021 9:56:23 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Redsense Medical AB: Redsense Medical utser vd till dotterbolag inom sårvård

Medicinteknikbolaget Redsense Medical utser Klas Arildsson till vd för det nya dotterbolag som, vilket tidigare meddelats, efter sin avknoppning ska fokusera på utvecklingen av Redsenses sårvårdsplattform, enligt ett pressmeddelande.

Klas Arildsson har ingått i styrelsen för Redsense Medical AB sedan 2017. Han har tidigare haft ledande positioner på de globala dialysbolagen Gambro Renal Products och Baxter, där han bland annat haft ansvar för försörjningskedjor och affärsområden, samt rollen som VP Operations på Getinge Infection Control. Klas Arildsson har en teknisk utbildning inom maskinteknik. Han ingår i näringslivsrådet för Lunds Universitet och är också styrelseordförande i Dignitana och Kristianstad Österlen Airport.

Företagets sårvårdsteknologi integrerar optiska sensorlager i smarta plåster och bandage för att möjliggöra kontinuerliga mätningar av en mängd parametrar i blod och sårvätskor. Utnämningen sker inför den kommande utdelningen av dotterbolaget till aktieägarna, och den därpå följande särnoteringen som planeras äga rum innan sommaren 2021.

Read more about Redsense Medical AB