Published: 5/13/2022 8:49:41 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Respiratorius AB: Respiratorius minskar förlusten under förkortade räkenskapsåret 2021/22

Forskningsbolaget Respiratorius redovisar som planerat ingen omsättning under det förkortade räkenskapsåret 1 januari - 30 april 2022. Bolaget har nyligen valt att övergå till brutet räkenskapsår (1 maj - 30 april), vilket förklarar redovisningsperioden.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -4,2 miljoner kronor (-9,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (0,04).

Soliditeten uppgick till 88,6 procent vid periodens utgång.

Utvecklingen av läkemedelskandidaterna VAL001 och RCD405 har fortsatt enligt plan under det första kvartalet, uppger vd Johan Drott i rapporten. Samtidigt fortsätter arbetet med att dela upp de två projekten i två separata bolag. Detta görs i syfte för att bättre synliggöra värdet av de enskilda projekten samt för att behovet av resurser skiljer sig åt baserat på de planer som bolaget har, enligt Drott.

Planen är att VAL001 ska förbli kvar i Respiratorius medan RCD405 hamnar i Arcede Pharma som kommer att delas ut till Respiratorius aktieägare.

VAl001 är en läkemedelskandidat för en form av lymfkörtelcancer, medan RCD405 utvecklas för behandling av respiratoriska sjukdomar som KOL och svår astma.


Respiratorius, Mkr Q4-2021/2022 Q4-2020/2021
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -4,2 -9,6
Resultat före skatt -4,2 -9,6
Nettoresultat -4,2 -9,6
Resultat per aktie, kronor -0,01 0,04

Read more about Respiratorius AB