Published: 5/20/2022 9:04:46 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Beowulf Mining PLC: Beowulf Mining-chefen upprepar att Kallak kan vara igång inom 3-4 år - DN

Prospekteringsbolaget Beowulf Minings vd Kurt Budge upprepar i en intervju i Dagens Nyheter, DN, att järnmalmsgruvan i Kallak kan vara i drift inom tre till fyra år.

Just nu arbetar bolaget på en miljöansökan, vilket är nästa steg inför att kunna starta gruvan. Det var tidigare i år som regeringen efter att ha dragit ut på beslutet under flera år slutligen fattade beslut om att Beowulf Mining skulle få en bearbetningskoncession för sin norrländska gruva.

Det tog nästan fem år att fatta beslut. Kurt Budge tycker också att många missförstår hur svenskt Beowulf Mining är. Bolaget är noterat i Sverige men även på Londonbörsens småbolagslista AIM.

"Detta är Sverige, med lagar och regler som vi följt. Men alla har pekat på mig och sagt att brittiska företag inte ska exploatera svenska tillgångar. Vårt projekt är utvecklat av svenska experter, vi har dragit in kapital här och ägs till 76 procent av svenskar", säger han till tidningen.

I och med att det numera finns en bearbetningskoncession så har företaget också kunnat inleda samtal med intressenter rörande malmen, exempelvis kunder.

"Hela den här processen har stoppat alla seriösa samtal – köparna vill ju veta att vårt projekt har tillstånd. Nu är det stor skillnad, nu har vi samtal igång om alla delar av projektet", säger Budge.

På en fråga om kostnader för att etablera gruvan uppger Budge att han inte kan ge ett formellt svar, men han uppger att det kommer att kosta flera miljarder. Han är säker på att det går att locka investerare till projektet.

"För att vi redan märker av intresse. Detta är bara ett första projekt, som kan vara i 14-15 år. Det finns järnfyndigheter i området som gör att vi kan bryta malm i decennier", uppger Budge.

Read more about Beowulf Mining PLC