Published: 9/9/2022 11:17:33 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about JS Security Technologies Group AB: Analyst Group sänker motiverat värde för JS Security

Analyst Group sänker sitt motiverade värde från 4,90 till 1,60 kronor för cybersäkerhetsbolaget JS Security. Det framgår av en färsk uppdragsanalays.

"Trots att JS Security levererade en procentuellt sett hög tillväxt under Q2-22, var nettoomsättningen något lägre än våra estimat, vilket anses vara till följd av en större trögrörlighet på marknaden än estimerat, varför vi har valt att justera våra prognoser för åren 2022-2024", skriver analyshuset.

Samtidigt ser Analyst Group en tydlig trend i att säker datalagring blir allt mer viktigt för företag, något som JS Security nu har lagt grunden för att kapitalisera på.

"Detta innebär att JS Securitys kundbas estimeras växa stabilt framgent, och på så sätt bidra med återkommande kassaflöden. Givet en lägre prognostiserad nettoomsättning, samt att antalet aktier har ökat i samband med genomförd företrädesemission, presenterar vi därför ett uppdaterat värderingsintervall i samband med denna analysuppdatering", avslutar analysfirman.

Read more about JS Security Technologies Group AB