Published: 11/16/2022 8:42:46 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma halverar rörelseförlusten - kliniska program fortlöper enligt plan

Forskningsbolaget Selectimmune Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten mer än halverades.

Rörelseresultatet blev -1,4 miljoner kronor (-3,1).

Resultatet före och efter skatt var också -1,4 miljoner kronor (-3,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,0809 kronor (-0,1794).

Likvida medel uppgick till 7,9 miljoner kronor (25). Bolaget har tillräcklig finansiering för detta räkenskapsår som slutar den 30 juni 2023 men söker aktivt lösningar att resa ytterligare kapital för nästa utvecklingsfas, heter det.

Under kvartalet har bolaget fokuserat på sina två fas 2-studier.

I studien mot återkommande akut cystit väntar sig bolaget att den sista patienten kommer vara rekryterad vid årets slut.

Den andra fas 2-studien mot smärta i urinblåsan fick nyligen godkännande att startas av Läkemedelsverket och den första patienten har rekryterats.


Selectimmune Pharma, Mkr Q1-2022/2023 Q1-2021/2022 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,4 -3,1
Resultat före skatt -1,4 -3,1
Nettoresultat -1,4 -3,1
Resultat per aktie, kronor -0,0809 -0,1794
Likvida medel 7,9 25 -68,4%

Read more about SelectImmune Pharma AB (publ)