Published: 1/16/2023 5:08:33 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about OptiMobile AB: Katalysen Ventures har över 30 procent av aktierna i Optimobile

Telekombolaget Optimobile meddelar att Katalysen Ventures har genom den nyligen genomförda förträdesemissionen i bolaget passerat flaggningsgränsen 30 procent.

Katalysen Ventures tecknade 10 999 447 aktier och äger efter nyemissionen 23 790 512 aktier. Det motsvarar 32,22 procent av kapital och röster i bolaget.

Vidare uppges att Sami Vartiainen, styrelseledamot i OptiMobile, har 1 264 386 aktier i OptiMobile. Efter förvärvet uppgår Sami Vartiainens ägande (direkt och via närstående) till totalt 3 364 386 aktier. Det motsvarar 4,55 procent av kapital och röster.

Read more about OptiMobile AB