Published: 1/19/2023 8:24:07 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Scandinavian Astor Group AB: Astor-bolag förvärvar patent inom bredbandsteknik

Astors dotterbolag My-Konsult Teknik har förvärvat ett patent inom bredband, enligt ett pressmeddelande.

Mer specifikt avser patentet en metod för att med hjälp av frekvenskodning göra ett mottagarsystem momentant bredbandigt trots att ingående digitala mottagare har begränsad bandbredd.

Med det här patentet kan Astor vidareutveckla radarvarnare och störtekniker med avancerade tekniska metoder, heter det.

Patentet förvärvades från EW Labs som försattes i konkurs i fjol. Ingen köpeskilling avslöjas.

Read more about Scandinavian Astor Group AB