Published: 5/14/2024 12:36:40 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about VibroSense Dynamics AB: Vibrosense Dynamics ska fokusera på försäljning och marknadsföring efter nyemission

Medicinteknikbolaget Vibrosense Dynamics har nyligen avslutat en företrädesemission som tecknades till 50 procent av den önskade emissionsvolymen.

Vibrosense kommer huvudsakligen att fokusera användningen av emissionslikviden inom områdena försäljning och marknadsföring, vilket är i linje med vad som kommunicerats inför emissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget kommer att stärka upp den egna organisationen inom området försäljning, men även ta nya grepp med utländska samarbetspartner för att marknadsföra produkten Vibrosense Meter II internationellt. En viktig faktor blir att hitta en eller flera partners för distribution och försäljning.

Bolaget kommer under 2024 att delta i tre internationella kongresser.

Under våren och sommaren kommer Vibrosense att utöka sin satsning i Tyskland där bolaget påbörjat arbetet att söka efter partners och distributörer för att accelerera försäljningen.

Satsningen på Kina kommer fortgå utan några förändringar. Vibrosense hoppas på att
erhålla godkännande från myndigheten NMPA om regulatoriskt tillstånd för att sälja bolagets produkt i Kina december 2024.

Vidare pågår två pilotprojekt där Vibrosense Meter II utvärderas inom diabetes. Under hösten 2024 förväntas ett första utfall presenteras.

- Vi har ett gediget och väl genomarbetat program för resterande del av 2024. Våra regionala prioriteringar kommer fortsatt att vara Norden, Tyskland och Kina, men det nya kapitaltillskottet innebär också att vi redan har påbörjat utvärdering av ytterligare 2-3 nya marknader för lansering av vår produkt. Kapitaltillskottet medför att vi kan öka våra satsningar inom området försäljning och marknadsföring. Detta är vår huvudprioritet för att accelerera bolagets expansionstakt, säger Hans Wallin, vd i Vibrosense Dynamics.

Read more about VibroSense Dynamics AB