Published: 5/16/2024 9:01:53 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about VibroSense Dynamics AB: Vibrosense Dynamics storägare flaggar ned pga företrädesemissionen

Medicinteknikbolaget Vibrosense Dynamics medgrundare professor Göran Lundborg har sålt aktier och kommer i och med företrädesemissionen att inneha en mindre andel av företaget än tidigare.

Toni Speidel, privat och genom det helägda bolaget PID Product Implementation and Development, underskrider i och med företrädesemissionen 20 procent av kapitalet och 30 procent av rösterna. Samtidigt har han köpt 40 000 A-aktier av Lundborg. Speidel har tidigare varit vd för Vibrosense Dynamics men är idag styrelseledamot.

Efter företrädesemissonen kontrollerar Speidel 15,7 procent av kapital och 26,5 procent av rösterna. Lundborgs andel är 2 procent av kapitalet och 2,2 procent av rösterna.

Read more about VibroSense Dynamics AB