Press release from Companies

Published: 2020-03-25 16:14:39

PEN Concept Group AB: PEN: Lägesuppdatering med anledning av COVID-19

PEN Concept Group AB ("PEN" eller Bolaget") har sedan utbrottet och spridningen av COVID-19 (coronaviruset) följt dess utveckling och påverkan. Effekten av detta har lett till att Bolaget ansökt om företagsrekonstruktion, som godkänts av Jönköpings- och Växjös tingsrätt.

Ingen har undgått följderna av COVID-19 (coronaviruset), dess utspridning och effekterna på marknaden. Bolaget ser en stor inbromsning på koncernens produkter och tjänster orsakat av den oro som nu råder. Bolagets orderingång har minskat kraftigt och flera pågående projekt har skjutits fram, vilket innebär en begränsad införsäljning under obestämd tid.  

Till följd av detta har PEN-koncernen ansökt om företagsrekonstruktion, som godkänts av Jönköpings- och Växjös tingsrätt. Med anledning av rådande omständigheter behöver PEN vidta ytterligare åtgärder som i nuläget innebär en minskning av personalstyrkan om 11 medarbetare samt noggrann översyn och kontroll av alla inköp, lager och kundfordringar i samarbete med företagsrekonstruktören.

PEN arbetar målinriktat under den pågående företagsrekonstruktionen och jobbar för att kunna bedriva och återgå till normal verksamhet så snart det går. Bolaget verkar för att det sker med en så begränsad påverkan som möjligt för medarbetare och kunder.

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
 

Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: magnus.hjorth@pen.se

Telefon: 0706-335 106

 

Robert Wu, Styrelseordförande, PEN Concept Group AB

Epost: robert.wu@oboya.cc

Telefon:0735-630 935

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB och PEN Products AB. 

Läs mer hos Cision
Read more about PEN Concept Group AB