Press release from Companies

Published: 2020-04-23 08:35:00

Jetty AB: Jetty AB publicerar årsredovisning för 2019

Jetty har publicerat årsredovisningen för 2019. Årsredovsiningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.jetty.se.

Jettys årsredovisning har idag publicerats på bolagets webbplats, www.jetty.se. En tryckt version av årsredovisningen (endast på svenska) kan beställas via hello@jetty.se.

Dan Sonesson, VD, Jetty AB

dan.sonesson@jetty.se

Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av evenemang. Göteborg & Co, Liseberg, Stockholms Stad, Malmö Stad, Epicenter, Göteborgsvarvet och Dreamhack är några exempel på de som driver evenemang med hjälp av Jetty. 

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande system. Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty levererar. 

Läs mer på www.jetty.se 

Läs mer hos Cision
Read more about Jetty AB