Press release from Companies

Published: 2020-05-13 09:00:00

Zenergy AB: Zenergy AB (publ) tecknar avtal värt ca 23 MSEK med Stjärnhöken Holding AB

Zenergy AB (publ) tecknar avtal med Stjärnhöken Holding AB om uppförande av 12 st bostäder i Nacka till ett värde av ca 23 MSEK. Stjärnhöken Holding AB ägs gemensamt av de båda huvudägarna till Zenergy, Hökerum Bygg AB och Stjärnporten AB. Stjärnhökens främsta affärsområde är att förvalta fastigheter och bedriva fastighetsutveckling och är ett resultat av nätverksarbetet som kompletterar Zenergys portfölj väl.

Zenergy har arbetat mot projektet under vintern som varit. Projektet "Björknäs, Nacka" har accelererat i olika faser som en följd av bl.a den kommunala processen. Efterhand projektet växte fram nåddes en punkt där Stjärnhöken Holding AB bestämde sig för att ta över och förvärva projektet. Detta resulterar i ett avtal med en produktionsstart villkorad av laga kraftvunnet bygglov senast 30 juni 2020. Projektet har redan erhållit bygglov för 2 st huskroppar i två plan om 6 st bostäder vardera och inväntar nu processen med vissa mindre yttre kompletteringar. Planerad start är under Q3 2020 och önskvärd färdigställning under dec 2020.  

"Detta är ett bra exempel på hur vi kan prestera och arbeta tillsammans i de affärsdrivna nätverk vi nu skapar. Dessa nätverk är en viktig del i det Zenergy vi formar!" säger Zenergys VD Johan Olofsson i en kommentar.

För mer information kontakta: Johan Olofsson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0765 – 384117

E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se

Läs mer hos Cision
Read more about Zenergy AB