News | Spotlight

Published: 2/22/2019 9:24:04 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Parans Solar Lighting AB: RÖRELSERESULTAT -24,6 MLN KR, TYNGDES AV NEDSKRIVNING

STOCKHOLM (Direkt) Parans rörelseresultat 2018 uppgick till -24,6 miljoner kronor (-16,5).

"Årets rörelseresultat är cirka 4 miljoner kronor lägre än planerat och hänförs till att bolagets styrelse beslutade att göra en nedskrivning av aktiverade utvecklingskostnader av SP4 version 1.0 på cirka 4 miljoner kronor då bolaget i dag säljer en förbättrad och industrialiserad SP4 version 2.0", skriver bolaget i bokslutsrapporten.

Nettoomsättningen under 2018 ökade med 100 procent jämfört med 2017. Bolaget tog hem nya order som resulterade i en orderbok på cirka 6 miljoner kronor som togs med in i 2019 och som ska levereras under innevarande år. Bolagets hittills största affär med det nya SP4-systemet till tunnelprojektet i Holland fick ett klartecken under 2018 men det slutliga kontraktet skrevs på först i februari i år. Det gör att bolagets orderbok nu är uppe i cirka 24 miljoner kronor, vilket bolaget meddelade separat i mitten av februari.

"Bolaget avser fortsätta att utveckla befintliga prioriterade marknader samt selektivt utvärdera och etablera partnerskap med nya distributörer i nya marknader där vi nu upplever ett ökande efterfrågan. Vi har högt satta mål för en signifikant ökning av försäljningen och en successivt ökad bruttomarginal genom ett fokuserat arbete på ökad effektivitet i produktionsprocessen", heter det i rapporten.          
        

Read more about Parans Solar Lighting AB