Notering på 60 dagar

Vi arbetar med snabbare och smidigare processer än någonsin och lovar att ta er från uppstartsmöte till noteringsbeslut inom 60 dagar. En förutsättning är att ni har dokumentationen på plats, en förberedd organisation, och ordning och reda i bolaget.

Välkomna till Spotlight stock market!

 

 

Från 0 till 100 på rekordtid
Noteringsprocessen tar vanligtvis mellan 2-3 månader och innefattar ett antal steg från start till dess att er aktie handlas för första gången på Spotlight Stock Market. Boka in ett möte med Spotlights säljteam för att undersöka er möjlighet till notering samt för att lyssna in på vårt erbjudande. Inför en notering hjälper vi bolaget att ta de första stegen genom att kvalificera bolaget mot Spotlights noteringskrav.

Vill du veta mer? Kontakta någon i vårt team. 

Dennis  
+46 70 872 24 88
df@spotlightstockmarket.com


Katrine
 
+45 3360 2866
kh@spotlightstockmarket.com

Uppstartsmöte
Inleder granskningsprocessen mot en notering på Spotlight Stock Market. Bolaget träffar Spotlights noteringsteam som går igenom noteringsprocessen. Ett datarum öppnas upp för att bolaget ska kunna ladda upp material inför granskningen.

 

Legal/finansiell granskning
Alla bolag behöver genomgå en legal samt en finansiell granskning. Spotlight anlitar externa parter för att utföra dessa granskningar och det är jurister som gör den legala granskningen. Bolaget jobbar sedan med att åtgärda eventuella nedslag så att granskningen kan avslutas.

Tillgång till Spotlight Academy och MCLogg
Bolaget får kostnadsfritt tillgång till det digitala verktyget MCLogg för en enkel och smidig insiderförteckning samt tillgång till utbildningsserien Spotlight Academy – En portal fylld med videomaterial om regelverk, IR-arbete samt annan kunskap som är viktig att ha som ett noterat bolag.

Memorandum eller prospekt
Vid en notering behöver ett dokument i form av ett memorandum eller prospekt tas fram. Spotlight har checklistor som berättar vad dessa dokument ska innehålla.

Investor Relations (IR)- och bolagsutbildning
Bolaget bjuds in till både IR- och bolagsutbildningar med Spotlights regelverksexperter. Detta ger kunskap om hur man ska agera i en noterad miljö mm.

Ansökan om notering
Spotlights noteringschef tar del av ansökan om notering samt allt material för att ta ett beslut om att godkänna bolagets notering.

Godkännande av noteringgranskning
Spotlights noteringschef godkänner bolaget.

IR-sida och Pressmeddelandetjänst
Bolaget får kostnadsfritt ett konto hos pressmeddelandetjänsten Cision och även en egen IR-sida som bolaget kan länka till på sin egen hemsida.

Teckningsperiod/ Roadshow
Vid en notering då allmänheten ska få möjlighet att köpa aktier i bolaget anordnas ofta en roadshow där bolaget marknadsför erbjudandet om att teckna aktier. Teckningsperioden brukar pågå i två veckor.

Första dag för handel
Noteringen av bolagets aktie på Spotlight Stock Market och den första handelsdagen är en milsten för bolaget och en dag att fira. En noteringsceremoni anordnas av Spotlight Stock Market och första dagen för handel synliggörs brett i Spotlights kanaler.

Välkomna till Spotlight stock market!