Hem

När bolag noteras på Spotlight klassificeras de in i olika sektorer. Vi erbjuder sektorklassificering från Morningstar, världens största oberoende utgivare av information, analys och rating av fonder. Klassificeringen av noterade bolag är i 11 olika sektorer baserade på bolagets huvudsakliga verksamhet, det vill säga området som genererar mest inkomst.
Nedan följer en beskrivning av respektive sektor på engelska.

morningstar classification