Hem

Spotlight är en av Nordens ledande marknadsplatser för tillväxtbolag.
Vi vill ge alla våra bolag bästa möjliga förutsättningar för att leva upp till noteringskraven och bli synliga för nya investerare. För oss är det självklart att alla bolag noterade hos oss ska kunna ta del av den kunskap och erfarenhet vi samlat efter 20 år som marknadsplats för tillväxtbolag. Vi vill ge er det stöd ni behöver för att möta noteringskraven i syfte att skapa transparens och tillförlitlighet.

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig!
Tel: 08-511 68 001
Mail: listing@spotlightstockmarket.com

Enklare

Innan ni blivit ett noterat bolag på Spotlight erbjuds ni utbildningar i:
— Investor Relations-utbildning som fokuserar på er kapacitet som noterat bolag och hur informationsgivning ska skötas.
— Bolagsutbildning som fokuserar på öka er förståelse kring informationsgivningsreglerna och relevanta lagar som gäller för bolag noterade i Sverige.

Investor Relations-sida 
Under noteringsprocessen skapar vi en egen Investor Relations-sida (IR-sida) för er, där en investerare kan hitta all bolags- och aktierelaterad information som kan behövas. Efter godkännande finns IR-sidan på Spotlights hemsida och sköts av oss. Ni kan enkelt bädda in det på er egen hemsida.

Tryggare

För att säkerställa att ni som bolag är redo för en notering gör vi alltid en legal och finansiell genomlysning innan notering. Vi stärker kontakten och föreslår möjliga anpassningar som gör er ännu bättre rustade för en noterad miljö.

Genomgång av informationskapacitet
Vi går igenom bolagets kapacitet för informationsgivning eftersom det finns särskilda krav på det. Vi hjälper er att säkerställa rutiner för en snabb och smidig informationsgivning till aktiemarknaden.

Granskning av memorandum eller prospekt
Hos oss ingår granskning av memorandum eller prospekt inför notering eller eventuell nyemission. Här vägleder vi er, hjälper er att se till att dokumenten uppfyller kraven och stöttar er om ni har några frågor.

I fokus
Alla bolag hos oss får under sitt första år som noterat direktkontakt med en av våra regelverksexperter som ger tips och stöd till er. Syftet är att öka förståelsen för regelverken, och göra er bekväma med de krav som ställs på ett noterat bolag. Självklart är vi fortfarande tillgängliga efter det första året. Vår vägledning finns bara ett samtal bort.

Digital loggbokshantering

MCLogg är en digital lösning för hantering av insiderförteckning. Tjänsten är compliant och framtagen av juridiska specialister inom kapitalmarknadsrätt i samarbete med programutvecklare, experter inom marknadsövervakning och de som faktiskt arbetar med insiderförteckningar – noterade bolag.

Synligare

Vi ser till att ni blir synliga och får ut era budskap i samband med notering och emissioner. Många investerare besöker vår hemsida för att hitta nästa investering. Därför får ni redan under emissionsperioden en egen IR-sida samt tillgång till nyhetsdistributören Cision för att kunna nå ut med era pressmeddelanden. 

Klockringning
En notering är ett stort steg i ett bolags utveckling – det ska såklart firas! Vi firar med er, era rådgivare och övriga inbjudna. Noteringen filmas och publiceras på Spotlights hemsida.

Vi gör det enklare

Vi vill ge alla våra bolag bästa möjliga förutsättningar att leva upp till noteringskraven och bli synliga för nya investerare. Därför ingår våra tjänster i en fast månadskostnad. Hos oss vet du alltid vad du får – och hur mycket det kostar.

Utbildningar
Spotlight erbjuder utbildningar för ledningsgrupper och styrelser i de noterade bolagen hos oss. Dessa fokuserar på informationsgivningsreglerna och relevanta lagar som gäller för noterade bolag i Sverige.
Seminarier i aktuella ämnen
På Spotlight hålls regelbundet seminarier i aktuella ämnen som rör er som noterat bolag.

Fritt antal värdepapper
Hos oss betalar ni inget extra för handel i olika finansiella instrument. Detta innebär att handel kan ske med aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier och teckningsoptioner utan extra kostnad.

Kostnadsfria emissioner och corporate actions
Vi vill inte att det ska finnas några hinder för er att införskaffa nytt kapital och fortsätta er tillväxtresa. Därför tar Spotlight ingen avgift vid emissioner och övriga corporate actions så som aktiesplitar, namnändring m.m.**

**Bolag som har informerat att de avser att byta till annan marknadsplats och därefter genomför nyemission inom 6 månader från det att listbytet senast kommunicerats kommer, i enlighet med branschstandard, att erläggas en avgift om 30 000 kr per nytt instrument och 60 000 kr per nyemission för utförande av corporate actions. Ingen avgift utgår vid byte till reglerad marknad.

Vi gör det tryggare

Alla våra bolag får under sitt första år som noterade direktkontakt med en av våra regelverksexperter. Efter det finns vi såklart fortsatt nära till hands – våra regelverksexperter finns alltid tillgängliga för vägledning ett samtal eller ett mail bort.

Proaktiv förhandsgranskning
Spotlight ger er möjlighet att under marknadens öppettider diskutera innehåll och utformning före offentliggörandet av ett pressmeddelande. Vi granskar alla pressmeddelanden och rapporter när de offentliggjorts och ger er kontinuerlig feedback i efterhand så att ni kontinuerligt kan lära er hur man bäst skriver en pressrelease.

Granskning av memorandum
För att öka förtroendet för marknadsplatsen och tryggheten för investerarna har Spotlight infört krav på memorandum som gäller vid företrädesemissioner under prospektgränsen. Inför dessa företrädesemissioner granskar vi ert memorandum. Detta innebär att vi ser till att dokumenten innehåller de krav som ställs, och stöttar er om ni har några frågor.

Vi gör er synligare

Noterade bolag får en egen Investor Relations-sida på Spotlights välbesökta hemsida. Vi är stolta över att ha många tusen unika besökare om dagen. IR-sidan innehåller bland annat kursdata, viktiga nyckeltal, ägardata och pressmeddelanden – det vill säga mycket av det en investerare kan behöva för att göra sin analys.

Investor Relations-sida
Vi erbjuder en kostnadsfri och enkel lösning så att ni ska kunna bädda in allt innehåll från er IR-sida på Spotlight till er egen hemsida.

Eget Cision-konto
Hos oss ingår ett konto på Cision. Via detta konto får ni distribuera ett obegränsat antal pressmeddelanden till finansmarknaden i Sverige och EU. Cision-kontot kan också användas för att nyttja Cisions övriga tjänsteutbud med deras ordinarie priser. Cision erbjuder även lösningar för övriga delar i er kommunikationsplan, exempelvis internationell distribution, mediebevakning och utökad IR-funktionalitet med kopplingar till er hemsida.