Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-17 16:10:53

Nattaro Labs AB: Nattaro Labs: Företrädesemissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Nattaro Labs AB har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 7 november 2023. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie ("BTA") är den 22 november 2023. Utsökningsdag är den 24 november 2023, varefter BTA omvandlas till aktier omkring den 28 november 2023.

För mer information om Nattaro Labs AB, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23

carl-johan@nattarolabs.com

_____________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt bolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB