Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-29 20:58:04

Aquaticus Real Estate AB (publ): Aquaticus Real Estate AB (publ) förlänger finansiering

Bolaget meddelar att koncernens befintliga obligationslån förlängts till minst 31 januari 2026, och under vissa villkor till 30 april 2027. Lånet löper med en justerad fast ränta om 5,92% och kvartalsvisa räntebetalningar under hela perioden.

Obligationsbeloppet i förlängningsperioden blir 430,000,000 SEK efter att ett återköp (amortering) motsvarande 14,000,000 SEK verkställs på förlängningsdagen. Den nya belåningsgraden blir 57.5%. Arctic Securities har varit finansiell rådgivare till bolaget.


Denna information är sådan som Aquaticus är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-29 20:58 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Colldahl, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
sc@midgardpartners.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Aquaticus Real Estate AB (publ)