Press release from Companies

Publicerat: 2024-06-24 20:01:59

Cyclezyme AB: Flaggning i Cyclezyme AB

Jun 24, 2024

Cyclezyme AB ("Cyclezyme") har erhållit information om att Sebastian Clausin förvärvat 197 200 aktier i Cyclezyme som innebär att Sebastian Clausin passerat flaggningsgränsen 15 %. Aktierna förvärvades utanför marknadsplatsen genom köp av aktier från LU Holding. Genom försäljningen har LU Holding passerat flaggningsgränsen 5 %. Sebastian Clausin har efter transaktionen med LU Holding sålt 47 000 aktier och därmed passerat flaggningsgränsen 15% en gång till.

Transaktionerna innebär att Sebastian Clausin nu äger 314 082 aktier i Cyclezyme, vilket motsvarar cirka 14,7 procent av aktierna och tillika rösterna i Cyclezyme. Före transaktionerna ägde Sebastian Clausin 163 882 aktier, vilket motsvarade ett ägande om 7,7 %.

Denna information är Cyclezyme skyldigt att offentliggöra enligt regelverket hos Spotlight Stockmarket.

För mer information, vänligen kontakta: Peter Falck, VD Tel: +46 (0)76 00 99 344 e-post: peter.falck@cyclezyme.se

Om Cyclezyme AB: Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund. För mer information, besök www.cyclezyme.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Cyclezyme AB