Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-08-21 09:15:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vindico Group AB: Vindico minskar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet, väntar sig ökad försäljning

Säkerhetsbolaget Vindico redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 3,0 miljoner kronor (4,2), en minskning med 29 procent mot föregående år.

Bolagets tillförordnade vd Carl Schneider skriver i en kommentar att försäljningen under andra kvartalet blev lägre än under jämförelseperioden delvis beroende på att en större leverans av kameror blev försenad till juli månad, vilket också bidrog till det försämrade rörelseresultatet.

Det största affärsområdet är fortsatt Kamerabevakning som stod för 42 procent av försäljningen.

"Vi har historiskt haft ett mycket spretigt erbjudande när det gäller kameror och kommer att under andra halvåret fokusera denna försäljning på ett antal mindre kamerasystem lämpliga bland annat för installation i butik. Vi räknar också med ett antal installationer i skolor i Göteborgsområdet", uppger vd:n.

Bolaget lämnar inga prognoser, men man förväntar sig en ökad försäljning under andra halvåret inom samtliga affärsområden. Under andra halvåret kommer företaget att satsa mer på marknadsföring.

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (-1,6).

Resultatet före och efter skatt var -1,7 miljoner kronor (-1,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (-0,11).


Vindico, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 3,0 4,2 -28,6%
Rörelseresultat -1,7 -1,6
Resultat före skatt -1,7 -1,6
Nettoresultat -1,7 -1,6
Resultat per aktie, kronor -0,11 -0,11

Läs mer om Vindico Group AB