Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-10-15 16:38:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Future Gaming Group International AB: Future Gaming betalar full tilläggsköpeskillnig till säljaren av Phase One

Future Gaming kommer betala full tilläggsköpeskillnig till säljaren av Phase One, framgår av ett pressmeddelande.

Phase One Performance förvärvades av Future Gaming Group International, FGGI, i september 2017. Bolaget har presterat mycket väl under första året i FGGI:s ägo. Säljaren kommer därmed att erhålla full tilläggsköpeskilling om 30 miljoner kronor, vilken kommer att betalas genom kvittning mot nyemitterade FGGI-aktier.

Phase One gjorde ett ebitda-resultat om cirka 14 miljoner kronor under de tolv första månaderna efter förvärvets genomförande.

Tilläggsköpeskillingen om 30 miljoner kronor kommer att betalas genom kvittning mot nyemitterade FGGI-aktier med en teckningskurs om cirka 0,159 kr per aktie. Antalet tilldelade aktier kommer att uppgå till 188 276 629 stycken.

Läs mer om Future Gaming Group International AB