Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-02 10:43:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics ökar förlusten i tredje kvartalet, fortsätter arbetet mot kommersialisering av MD100

Strokespecialisten Medfield Diagnostics redovisar en ökad förlust under tredje kvartalet.

Nettoomsättningen uppgick till 0,0 miljoner kronor (1,6). Inkluderas förändring av lager av produkter i arbete, aktiverat arbete för egen räkning och övriga rörelseintäkter blev omsättningen 1,6 miljoner kronor (2,9).

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-0,1).

Resultatet före och efter skatt var -0,8 miljoner kronor (-0,1). ¨

Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (0,00).

Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -2,9 miljoner kronor (-3,8).

"Bolaget fortsätter arbetet mot en kommersialisering av MD100 och genomför flera aktiviteter för att på olika sätt, vid sidan av det teknikorienterade arbetet förbereda
marknaden, t.ex. genom nätverksutveckling och samarbeten regionalt, nationellt och
internationellt. Ett resultat av detta är att vi på kort tid fått stort intresse från potentiella
partners i Europa och genom Medfield Asia i Kina", skriver vd i rapporten.


Medfield Diagnostics, Mkr Q3-2018 Q3-2017
Nettoomsättning 0,0 1,6
Rörelseresultat -0,8 -0,1
Resultat före skatt -0,8 -0,1
Nettoresultat -0,8 -0,1
Resultat per aktie, kronor -0,04 0,00

Läs mer om Medfield Diagnostics AB