Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-08 08:53:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ESEN eSports AB: Esen Esports företrädesemission tecknades till nära 105 procent

Esportbolaget Esen Esports företrädesemission tecknades till 104,7 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

72,1 procent tecknades med stöd av teckningsrätter.

Styrelsen har beslutat att nyttja överteckningsemissionen i möjlig mån för att möjliggöra full tilldelning till alla tecknare.

Bolaget tillförs därmed 7,7 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,5 miljoner kronor.

Därutöver nyemitteras 833 695 teckningsoptioner som löper under perioden 2 till 16 september 2019, vilket kan ge bolaget ytterligare cirka 5 miljoner kronor före emissionskostnader vid full utnyttjandegrad.

Läs mer om ESEN eSports AB