Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-08 10:11:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ortoma AB: Ortoma har tecknat avtal om likviditetsfaciliteter

Medicinteknikbolaget Ortoma har tecknat avtal om löpande likviditetsfaciliteter med Peroso och EQ Care. Faciliteterna är upptagna med en årlig ränta på 4,5 procent, tidsbegränsade till den 31 oktober 2019 och beloppsbegränsade till 5 miljoner kronor vardera. Ortoma kan därmed ha en skuld på högst 5 miljoner kronor vardera till Peroso och EQ Care per den 31 oktober 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalen möjliggör tidigareläggning av grundarbete för att expandera bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution, till att omfatta andra applikationsområden än höftledskirurgi. I en första fas är grundarbetet av generell karaktär och ökar systemets skalbarhet. I en andra fas har bolaget för avsikt att påbörja en förstudie för anpassning av systemet till knä- eller ryggkirurgi.

Peroso och dess delägare Peter Möller samt EQ Care och dess ägare Jonny Nordqvist är större aktieägare i Ortoma och innehavare av A-aktier.

Ortomas valberedning har för avsikt att föreslå att styrelsen utökas med två ledamöter och föreslår därför nyval av Peter Möller och Jonny Nordqvist som styrelseledamöter. Bolaget kommer av den anledningen att kalla till extra bolagsstämma.

Läs mer om Ortoma AB