Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-09 08:38:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PEPTONIC Medical AB: Peptonic Medical redovisar som väntat små förändringar av resultatet

Forskningsbolaget Peptonic Medical redovisar som väntat en blygsam omsättning och en svagt ökad förlust för det tredje kvartalet.

Omsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev -3,4 miljoner kronor (-3,0).

Resultatet före och efter skatt var -3,5 miljoner kronor (-3,0). Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,07).

"Resultatet för tredje kvartalet blev som förväntat. Det är framför allt investeringarna i
marknadsföringen av VagiVital som har bidragit till de ökade kostnaderna, medan intäkterna
från försäljningen fortfarande är relativt låga. Trenden är dock klart positiv", skriver vd Johan Inborr i rapporten.

I början av oktober meddelade bolaget att försäljningen av VagiVital i nätbutiken, en butik som öppnade i det tredje kvartalet, har utvecklats väl. Den trenden har fortsatt under oktober månad, skriver Inborr.

Peptonic Medical-chefen för även samtal med apotekskedjor.

"Dialogen med apotekskedjorna i Sverige pågår i positiv anda och vi bedömer att det är en tidsfråga innan VagiVital finns att köpas även här", skriver han.

Peptonic Medical blickar även mot Norge och Danmark för försäljning via egna nätbutiker.

"Vår målsättning är att köra igång denna försäljning under första kvartalet nästa år.
Utöver detta så för vi diskussioner med potentiella distributörer utanför den nordiska
marknaden", uppger Inborr.

Peptonic Medical analyserar även förutsättningarna för att få ett godkännande i USA.
Peptonic Medical, Mkr Q3-2018 Q3-2017
Nettoomsättning 0,1 0,0
Rörelseresultat -3,4 -3,0
Resultat före skatt -3,5 -3,0
Nettoresultat -3,5 -3,0
Resultat per aktie, kronor -0,04 -0,07

Läs mer om PEPTONIC Medical AB