Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-13 09:35:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media tappar intäkter och vänder till förlust i tredje kvartalet (uppdatering)

(Tillägg: tredje sista och näst sista styckena)

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media tappar intäkter och vänder till förlust i tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk till 12,7 miljoner kronor (15,1), en minskning med 16 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet och resultatet före skatt var -2,1 miljoner kronor (1,0).

Resultatet efter skatt blev -2,1 miljoner kronor (0,4). Resultat per aktie hamnade på -0,22 kronor (0,04).

Kassa och bank var på 1,8 miljoner kronor (6,0) per den 30 september.

Shortcut Media bedömer att bolaget sannolikt inte kommer att nå de omsättnings- och resultatmål som satts upp för 2018. Bolaget arbetar dock hårt för att få till bäst möjliga avslutning under årets fjärde kvartal. Mål för 2019 kommer att kommuniceras i bokslutskommunikén för 2018.

Målen för 2018, som kommunicerades i bokslutet för 2017, var en omsättning på 65 till 75 miljoner kronor och en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, ebita, i intervallet 5 till 10 procent.

"Affärsvolymen från de vunna ramavtalen har i stort sett inte synts i våra rapporterade finansiella tal ännu. De positiva effekterna kommer successivt att synas i verksamheten under slutet av 2018 och i synnerhet från början av 2019. Det förväntas innebära fler spännande projekt, större affärsinflöde och därmed högre omsättning samt förbättrat resultat", kommenterar vd Anders Brinck i delårsrapporten.


Shortcut Media, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 12,7 15,1 -15,9%
Rörelseresultat -2,1 1,0
Rörelsemarginal 6,6%
Resultat före skatt -2,1 1,0
Nettoresultat -2,1 0,4
Resultat per aktie, kronor -0,22 0,04

Läs mer om Shortcut Media AB