Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-16 09:37:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vindico Group AB: Vindico ökar intäkterna och minskat förlusten i tredje kvartalet

Säkerhetssbolaget Vindico redovisar ökade intäkter och minskad förlust i tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 4,0 miljoner kronor (3,8), en ökning med 5 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och resultatet efter skatt blev -0,7 miljoner kronor (-0,9). Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,06).

"Försäljningen under tredje kvartalet blev något bättre än jämförelseperioden och resultatet blev också något bättre. Bolaget har dock fortfarande lönsamhetsproblem, men det går definitivt åt rätt håll och kostnadsmassan har minskat", kommenterar tillförordnad vd Carl Schneider i delårsrapporten.

"Vi lämnar inga prognoser, men vi förväntar oss en ökad försäljning under fjärde kvartalet inom framför allt affärsområdet MärkDNA", fortsätter Carl Schneider.

Bolaget har fortfarande en ansträngd likviditet, vilket har lösts genom aktieägarlån och aktieägartillskott från bolagets största ägare, Jovitech Invest ägt av Carl Schneider.

Vindico kommer att under första halvåret 2019 se över möjligheterna till ytterligare kapitaltillskott vilket kan innebära en nyemission.


Vindico, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 4,0 3,8 5,3%
Rörelseresultat -0,7 -0,9
Resultat före skatt -0,7 -0,9
Nettoresultat -0,7 -0,9
Resultat per aktie, kronor -0,04 -0,06

Läs mer om Vindico Group AB