Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-16 15:13:16

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om FX International AB: FX International genomför nyemission på 17 miljoner kronor

Valutahandelsbolaget FX International har beslutat att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 17 miljoner kronor före emissionskostnader. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 17 oktober att emittera aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Tidigare under sommaren säkrade vi kapital för den löpande driften av bolaget 12-18 månader fram i tiden med nya investerare. Med denna emission får vi nu de rätta förutsättningarna för en vidare utveckla och kapitalisera på vår algoritm och därmed skapa en bättre positionering för tillväxt. Med lansering av den kommande Valor-fonden samt detta kapitaltillskott, står FX International i en unik position med en produkt som kommer revolutionera kapitalförvaltningssektorn",säger Ole Helland, vd för FX international.

Likviden från nyemissionen är främst avsedd att finansiera uppbyggnaden av grundkapital för förvaltning med Genova FX-algoritmen. Partner Fondkommission är finansiell rådgivare till FX International i samband med nyemissionen.

Villkoren i nyemissionen är 1:1, vilket innebär att en aktie berättigar till en uniträtt som berättigar till teckning av en unit, bestående av en nyemitterad aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 1,50 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 21 november och aktien handlas exklusive uniträtt den 22 november. Teckningstiden löper från 27 november till 14 december och handel med uniträtter sker den 27 november till 12 december.

Läs mer om FX International AB