Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-02-15 14:51:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vindico Group AB: Vindico ökar omsättning och minskar förlusten under fjärde kvartalet, tror på positivt resultat 2019

Säkerhetssbolaget Vindico redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 4,8 miljoner kronor (3,8), en ökning med 26 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -0,3 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet före och efter skatt var -0,4 miljoner kronor (-2,5).

Vindico föreslår att ingen utdelning lämnas.

"Försäljningen under fjärde kvartalet var högre än fjärde kvartalet föregående år främst
beroende på ökad försäljning inom affärsområdena MärkDNA och Kamerabevakning. Sista
kvartalet brukar försäljningsmässigt vara Vindicos bästa kvartal, vilket det också blev i år
trots en vikande försäljningen av laddskåp. Tidigare år har större order på laddskåp
inkommit innan årsskiftet från kommunala skolor, men dessa uteblev i år. Totalt sett kan
konstateras att bolaget är på väg åt rätt håll och nådde nästan målet med ett positivt EBITDA för kvartalet", skriver tillförordnade vd Carl Schneider i rapporten.

Vindico upprepar att man har ett långsiktigt mål att växa organiskt med minst 30 procent per år samt genom förvärv. För närvarande prioriteras den befintliga verksamheten för att snarast uppnå lönsamhet inom denna.

Styrelsen tror på ett positivt kassaflöde och resultat för 2019.


Vindico, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 4,8 3,8 26,3%
Rörelseresultat -0,3 -2,5
Resultat före skatt -0,4 -2,5
Nettoresultat -0,4 -2,5
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Vindico Group AB