Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-02-22 09:11:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ESEN eSports AB: Esen Esports minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Esportbolaget Esen Esports redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,7), en minskning med 57 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (-1,6).

Resultatet före skatt var -1,8 miljoner kronor (-1,6).

Resultatet efter skatt blev -1,8 miljoner kronor (-1,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,37 kronor (-0,50).

"Som bolag har vi nu byggt upp alla grundförutsättningar för tillväxt. Vi har skapat en komplett infrastruktur för e-sport vilken innefattar vår egen försäljningsorganisation, e-sportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och tv-produktion", skriver Joakim Stenberg i vd-ordet.


Esen Esports, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,7 -57,1%
Rörelseresultat -1,7 -1,6
Resultat före skatt -1,8 -1,6
Nettoresultat -1,8 -1,6
Resultat per aktie, kronor -0,37 -0,50

Läs mer om ESEN eSports AB