Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-02-22 10:22:43

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics rapporterar som förväntat inga intäkter i fjärde kvartalet

Strokespecialisten Medfield Diagnostics redovisar som förväntat inga intäkter i fjärde kvartalet 2018.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet, resultatet före och efter skatt blev -3,6 miljoner kronor (-1,8).

Medfield Diagnostics föreslår ingen utdelning för 2018, i likhet med föregående år.

Utfallet av nyemissionen blev klart den 14 januari och visade att nyemissionen tecknades till 76 procent. Emissionsgaranten Equinor Technology Ventures tog 20 procent av erbjudandet. Bolaget tillfördes 7,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

"Ett intensivt arbete med utvecklingsprojektet MD100 har genomförts och det är glädjande att se de framsteg som gjorts hittills. Tester visar att systemet har goda möjligheter att möta alla krav enligt ambulansstandarden 60601-1-12 för att kunna CE-märkas. Planerna för detta är utarbetade och detaljer rörande CE-certifiering planeras tillsammans med Intertek", kommenterar vd Stefan Blomsterberg.

"Projektteamet arbetar nu med att färdigställa algoritmen i systemet och att slutföra den tekniska dokumentationen. Projektteamet är starkt fokuserade på att lyckas och prioriteringarna är tydligt kommunicerade. Parallellt fortsätter vi att bygga och stärka relationer med marknaden och användarna. Kliniska studier är en mycket viktig del i detta arbete. Därför skall vi fortsätta med att arbeta nära kliniska experter på alla marknader där vi är närvarande och genom detta bygga förtroende för MD100 och dess avancerade och unika teknikkombination av mikrovågor och artificiell intelligens", fortsätter Stefan Blomsterberg.


Medfield Diagnostics, Mkr Q4-2018 Q4-2017
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,6 -1,8
Resultat före skatt -3,6 -1,8
Nettoresultat -3,6 -1,8
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Medfield Diagnostics AB