Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-02-26 08:13:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media minskar omsättning men ökar resultatet under fjärde kvartalet

Filmproduktionsbolaget Shortcut Media minskade omsättningen och förlusten i det fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 17,1 miljoner kronor (18,2), en minskning med 6 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev 0,8 miljoner kronor (-0,9), med en ebitda-marginal på 4,7 procent.

Ebita-resultatet var 0,7 miljoner kronor (-1,0), vilket gav en marginal om 4 procent (-6).

Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet före skatt var -0,7 miljoner kronor (-2,0).

Resultatet efter skatt blev -0,4 miljoner kronor (-1,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,20).

"För 2019 ser vi fram emot en återgång till lönsam tillväxt. Och sist men absolut inte minst, att göra fler, större och ännu roligare projekt i bolagen", skriver bolaget.

För helåret 2019 spår Shortcut Media en tillväxt överstigande 10 procent och en
ebita-marginal om minst 5 procent. Målet på sikt är fortsatt att nå en ebita-marginal om minst 10 procent.

Shortcut Media uppger att förväntningarna på 2018 stämde men att företaget underskattat hur stor minskningen skulle bli i traditionella kanaler.

"Minskningen av affärsinflödet i det segmentet innebar ett intäktstapp på omkring 10 miljoner kronor 2018, den enskilt största anledningen till den negativa tillväxten för
helåret. Samtidigt har åtgärderna som vidtogs i verksamheten till följd av detta skapat grogrund för att växa med andra och mer lönsamma affärer framgent", skriver Shortcut Medias vd Anders Brinck.


Shortcut Media, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 17,1 18,2 -6,0%
EBITDA 0,8 -0,9
EBITDA-marginal 4,7%
Rörelseresultat -0,7 -1,9
Resultat före skatt -0,7 -2,0
Nettoresultat -0,4 -1,9
Resultat per aktie, kronor -0,04 -0,20

Läs mer om Shortcut Media AB