Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-02-27 10:38:11

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Scandinavian Real Heart AB: Real Heart minskar förlusten under fjärde kvartalet

Medicinteknikbolaget Real Heart redovisar minskad förlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Bolaget arbetar med forskning och utveckling och har ännu ingen försäljning av egna
produkter.

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (-10,7).

Resultatet före skatt var -4,1 miljoner kronor (-10,7).

Resultatet efter skatt blev -4,1 miljoner kronor (-10,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,29 kronor (-0,76).


Real Heart, Mkr Q4-2018 Q4-2017
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -4,1 -10,7
Resultat före skatt -4,1 -10,7
Nettoresultat -4,1 -10,7
Resultat per aktie, kronor -0,29 -0,76

Läs mer om Scandinavian Real Heart AB