Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-02-28 08:06:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Finepart Sweden AB: Finepart redovisar små resultatförändringar i fjärde kvartalet

Verkstadsbolaget Finepart redovisar en oförändrad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en överlag oförändrad förlust.

Omsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,3).

Rörelseresultatet blev -2,3 miljoner kronor (-2,3).

Resultatet före skatt var -2,3 miljoner kronor (-2,4). Resultatet efter skatt blev -2,3 miljoner kronor (-2,4). Resultat per aktie hamnade på -0,24 kronor (-0,41).

Bolagets intäkter under kvartalet är i linje med samma period 2017. Intäkterna för helår har ökat med cirka 50 procent på grund av att bolaget levererat två maskiner jämfört med en maskin 2017.

"Med denna bokslutskommuniké summeras 2018 och vi kan konstatera att vi lyckats med att såväl öka försäljningen som att nå en avsevärt förbättrad bruttomarginal. Dock har vi inte fått det genomslag på marknaden som vi väntar på, vilket främst beror på att det tar tid för marknaden att anamma ny teknik, oavsett teknikens fördelar relativt traditionell etablerad teknik", kommenterar vd Lars Brodal i rapporten.

Finepart-chefen uppger vidare att det är bolagets tro att "2019 kommer att innebära såväl förbättrad omsättning som resultat jämfört med 2018".


Finepart, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,3 0,0%
Rörelseresultat -2,3 -2,3
Resultat före skatt -2,3 -2,4
Nettoresultat -2,3 -2,4
Resultat per aktie, kronor -0,24 -0,41

Läs mer om Finepart Sweden AB