Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-02-28 08:54:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Genesis IT AB: Genesis IT redovisar lägre intäkter och resultat i fjärde kvartalet, höjer utdelningen

Affärssystembolaget Genesis IT redovisar lägre intäkter och resultat i fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal föregående år. Bolaget höjer utdelningen.

Nettoomsättningen sjönk till 21,1 miljoner kronor (24,8), en minskning med 15 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 3,8 miljoner kronor (4,2), med en rörelsemarginal på 18,0 procent (16,9).

Resultatet före skatt var 4,1 miljoner kronor (4,3).

Resultatet efter skatt blev 3,2 miljoner kronor (3,4). Resultat per aktie hamnade på 0,33 kronor (0,34), vilket innebär en minskning med 3 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 15 procent till 0,54 kronor per aktie (0,47).

"Likt årets tidigare kvartal levererar också det fjärde i ordningen ett stabilt resultat. Även om omsättningen minskade med cirka 15 procent, till följd av omförhandlade avtal från halvårsskiftet, presterar vi i kvartalet en något ökad marginal jämfört med föregående år, trots fortsatta satsningar på försäljning och produktutveckling. Med tydligare fokus på kundsegmentering- och bearbetning, mer renodlad paketering av våra produkter och stärkt försäljningskår ser vi positivt på 2019. För helåret 2018 föreslår dessutom styrelsen en utdelning om 0,54 kronor per aktie", kommenterar vd Tommy Flink i bokslutskommunikén.


Genesis IT, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 21,1 24,8 -14,9%
Rörelseresultat 3,8 4,2 -9,5%
Rörelsemarginal 18,0% 16,9%
Resultat före skatt 4,1 4,3 -4,7%
Nettoresultat 3,2 3,4 -5,9%
Resultat per aktie, kronor 0,33 0,34 -2,9%
Utdelning per aktie, kronor 0,54 0,47 14,9%

Läs mer om Genesis IT AB