Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-03-29 08:50:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om AppSpotr AB: Appspotr rapporterar förlust under tredje kvartalet, har erhållit lånelöften på 3-4 miljoner

Mjukvarubolaget Appspotr redovisar en förlust under tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2018/2019. Inga jämförelsetal har lämnats då bolaget är nybildat.

Omsättningen uppgick till 2,5 miljoner kronor. Bolaget har tidigare meddelat att försäljningen skulle landa på knappt 2,3 miljoner kronor.

Bruttovinsten blev 2,1 miljoner kronor, med en bruttovinstmarginal på 83 procent.

Rörelseresultatet blev -4,7 miljoner kronor.

Resultatet före och efter skatt var -4,8 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på -0,17 kronor.

Likvida medel var 4,8 miljoner kronor.

"Bolaget har vid denna rapports publicering fått lånelöften från en grupp långivare på i storleksordningen 3 - 4 miljoner kronor. Slutförhandlingar med långivarna pågår och beräknas vara slutförda inom kort. Styrelsen bedömer att tillskottet kommer att täcka det ökade behovet av rörelsekapital som uppstått som en följd av en viss förskjutning i tidsplanen", skriver bolaget i rapporten.


Appspotr, Mkr Q3-2018/2019
Nettoomsättning 2,5
Bruttovinst 2,1
Bruttovinstmarginal 84,0%
Rörelseresultat -4,7
Resultat före skatt -4,8
Nettoresultat -4,8
Resultat per aktie, kronor -0,17

Läs mer om AppSpotr AB