Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-04-08 13:43:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om AppSpotr AB: Appspotr säkrar ny lånefinansering på 2,8 miljoner kronor

Mjukvarubolaget Appspotr säkrar ny lånefinansiering på 2,8 miljoner kronor för att finansiera bolagets verksamhet med fokus på försäljning i affärsområdet Professional Services och kundleveranser på den nyligen lanserade version 3.0 av plattformen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Appspotr förvärvade 2018 säljbolaget Appsales som säljer "app som en tjänst" som producerar och levererar appar byggda i apputvecklingsplattformar. Appsales har nu konsoliderats i Appspotr koncernen och utgör idag affärsområdet Professional Services. Professional Services kommer att börja använda Appspotrs apputvecklingsplattform version 3.0 för att leverera appar till gamla och nya kunder. Finansieringen på 2,8 miljoner stärker kassan i koncernens fortsatta arbete att nå ett positivt kassaflöde.

Lånen kommer från de befintliga ägarna:
* Sid Holding 0,4 miljoner kronor
* Daning Holding 0,2 miljoner kronor
* Lennart Bergström 0,2 miljoner kronor
* Vertex Förvaltning 0,2 miljoner kronor
* Azent Mobile 0,4 miljoner kronor

Samt från de nya ägarna:
* Inwestbergh 1,0 miljon kronor
* Jan Sjöblom 0,2 miljoner kronor
* Gösta Clark 0,2 miljoner kronor

Lånet löper med 15 procent årlig ränta fram till juli 2020. Lånen har ingen uppläggningsavgift. Långivaren har när som helst möjlighet att påkalla konvertering av hela eller delar av lånet genom kvittningsemission. Konverteringskursen ska vara 1,60 kronor per aktie. Lånet från Inwestbergh har dock en löptid till juli 2021.

Finansieringslösningen är framförhandlad med ett antal lånegivare som är till nytta för bolaget. Styrelsen anser att den framförhandlade finansieringslösningen sker på objektiva grunder då det varken finns tid eller möjlighet att bekosta en företrädesemission i dagsläget.

Läs mer om AppSpotr AB