Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-04-25 14:09:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om AppSpotr AB: Appspotr återbetalar och omförhandlar konvertibla lån

Mjukvarubolaget Appspotr har enligt ett pressmeddelande återbetalat halva det konvertibla låneavtal på 1 miljon kronor som förra året ingicks med Sonny Johansson.

Vidare har låneavtalet med Modelio Equity AB på 1 miljon kronor omförhandlats. Modelio Equity AB har även tagit över resterande del av Sonny Johanssons lån vilket löper vidare med de omförhandlade villkor som gäller för Modelio Equity AB.

Lånen löper med 16 procent ränta till och med sista december 2019. Långivaren äger rätt att när som helst begära teckning av aktier i en riktad emission genom kvittning av hela eller delar av skuldbeloppet till en teckningskurs på 1,10 kronor.

I det fall Appspotrs aktiekurs uppgår till 2,20 kronor har Appspotr rätt att påkalla att kvittning av lånet ska ske i en riktad nyemission där aktierna tecknas till en teckningskurs på 1,10 kronor.

Läs mer om AppSpotr AB