Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-04-26 08:31:15

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Consensus Asset Management AB: Consensus redovisar lägre intäkter och resultat i första kvartalet

Kapitalförvaltaren Consensus Asset Management redovisar lägre intäkter och resultat i första kvartalet 2019 jämfört samma kvartal i fjol.

De totala rörelseintäkterna uppgick till 13,2 miljoner kronor (16,2). Provisionsnettot blev 12,7 miljoner kronor (15,6).

Rörelseresultatet blev 0,6 miljoner kronor (4,1).

Nettoresultatet blev 0,4 miljoner kronor (3,0). Resultatet per aktie blev 0,05 kronor (0,40).

Nedgången i intäkterna förklaras till största delen av utebliven resultatbaserad ersättning i Småbolagsfonden.

Reserveringar för eventuella återbetalningar av provisioner från försäljning av strukturerade produkter belastade resultatet med 0,4 miljoner kronor i första kvartalet och den totala reserveringen uppgår till 9,4 miljoner kronor per den 31 mars.

"Den samlade fondförmögenheten för våra fyra egenförvaltade fonder har nu passerat en 
miljard kronor och är en viktig kompononent både för Consensus intäkter och vårt
erbjudande till befintliga och presumtiva kunder. Nya kunder samt inflöde av nytt kapital under förvaltning har fortsatt ligga på en hög nivå under kvartalet och summerat vid kvartalets utgång har Consensus mer än sex miljarder kronor i totalt förvaltat kapital, fondförmögenheten inkluderad", kommenterar vd Patrik Soko i delårsrapporten.


Consensus, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Intäkter 13,2 16,2 -18,5%
Provisionsnetto 12,7 15,6 -18,6%
Rörelseresultat 0,6 4,1 -85,4%
Nettoresultat 0,4 3,0 -86,7%
Resultat per aktie, kronor 0,05 0,40 -87,5%

Läs mer om Consensus Asset Management AB