Hem

Publicerat: 2019-04-30 10:09:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Shortcut Media AB: Shortcut Media föreslår två nyval till styrelsen

Aktieägarna i filmproduktionsbolaget Shortcut Media kallas till årsstämma den 11 juni i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ett optionsprogram på 75 000 optioner till bolagets operativa chef Peter Söderlind.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att emittera högst två miljoner aktier.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Anders Uhnér och Mats Jankell samt nyval av Lena Carlberg och Maria Grimaldi Andersson till styrelseledamöter.

Läs mer om Shortcut Media AB