Hem

Publicerat: 2019-05-03 08:38:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MedicPen AB: Medicpen ökar intäkterna och minskar förlusten i första kvartalet

Medicinteknikbolaget Medicpen redovisar ökande intäkter och minskad förlust i första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 3,8 miljoner kronor (2,6), en ökning med 46 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -2,9 miljoner kronor (-4,1).

Resultatet före och efter skatt var -2,9 miljoner kronor (-4,1). Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,04).

"Sammanfattningsvis vill jag framhålla att bolaget känns allt mer stabilt och att förutsättningarna är mycket goda. Framför allt ser jag fram emot evalueringsprocessen i Danmark och tester i Sverige vilka kommer att skapa en stabil grund inför hösten och det kommande året", kommenterar vd Fredrik Westman i delårsrapporten.


Medicpen, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 3,8 2,6 46,2%
Rörelseresultat -2,9 -4,1
Resultat före skatt -2,9 -4,1
Nettoresultat -2,9 -4,1
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,04

Läs mer om MedicPen AB