Hem

Publicerat: 2019-05-09 12:50:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics kallar till årsstämma den 11 juni

Aktieägarna i strokespecialisten Medfield Diagnostics kallas till årsstämma den 11 juni i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018.

Valberedningens förslag till val av styrelse är ännu inte klart och kommer att publiceras senast två veckor före stämman.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent.

Läs mer om Medfield Diagnostics AB