Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-05-23 11:59:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Scandinavian Real Heart AB: Real Heart tiofaldigade förlusten i första kvartalet - följer planen

Medicinteknikbolaget Real Heart ökade förlusten rejält i första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Bolaget arbetar med forskning och utveckling och har ännu ingen försäljning av egna
produkter.

Nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader av Real Heart har under första kvartalet aktiverats med 4,5 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -10,8 miljoner kronor (-1,6).

Resultatet före och efter skatt var -10,9 miljoner kronor (-1,6).

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 43,7 miljoner kronor.

Under slutet av 2018 påbörjades en företrädesemission av vilken garanter tog en stor del. Bolaget tog i första kvartalet emissionsrelaterade kostnader på 9,3 miljoner kronor.

"I början av året lade vi fram en ambitiös forskningsplan för 2019 som ska leda till att vi kan realisera vårt artificiella hjärta. Efter första kvartalet är det tillfredsställande att konstatera att vi följer den utstakade planen och är i takt", uppger vd Azad Najar i rapporten.


Real Heart, Mkr Q1-2019 Q1-2018
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -10,8 -1,6
Resultat före skatt -10,9 -1,6
Nettoresultat -10,9 -1,6

Läs mer om Scandinavian Real Heart AB