Hem

Publicerat: 2019-05-28 08:23:07

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Genesis IT AB: Genesis IT minskar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Affärssystembolaget Genesis IT redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst.

"Jag är nöjd över att presentera en stabil inledning på 2019. Visserligen sjunker omsättningen något jämfört med motsvarande period föregående år, men då vi omförhandlade kundavtal under oktober månad 2018 är den lägre omsättningen enligt plan – och minskningen ska ses i ljuset av detta", kommenterar vd Tommy Flink i rapporten.

Omsättningen uppgick till 21,2 miljoner kronor (23,6), en minskning med 10 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 5,3 miljoner kronor (6,8), med en rörelsemarginal på 25,0 procent (28,8).

Resultatet efter skatt blev 4,4 miljoner kronor (5,5), en minskning med 20 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,44 kronor (0,55), vilket innebär en minskning med 20 procent mot föregående år.


Genesis IT, Mkr Q1-2019 Q1-2018 Förändring
Nettoomsättning 21,2 23,6 -10,2%
Rörelseresultat 5,3 6,8 -22,1%
Rörelsemarginal 25,0% 28,8%
Nettoresultat 4,4 5,5 -20,0%
Resultat per aktie, kronor 0,44 0,55 -20,0%

Läs mer om Genesis IT AB